ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเล(executive) ม. ธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในองค์กรที่เคยได้รับ กรรมการ ในสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ด้านจรรยาบรรณ) อุปนายก สมาคมการโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ นายกสมาคมการโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2558-2559

ตำแหน่งในองค์กรโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเล กรรมการผู้จัดการ B.C.P. Housing Co.,Ltd. โบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเล Century21 Siam corp. หนึ่งในเครือข่าย เซ็นจูรี่ 21 (โบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเล)